تاریخ به روز رسانی :   1400/05/09      توسط:    اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان                   آ